Vizyonumuz - Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Sunduğu eğitim-öğretimile; Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, kişisel tercihlerine saygı duyan, kendini seven,

farklı kişiliğini ön plana çıkarmayı bilen, demokrasiyi anlamış hukuk devletine inançlı,

çevre kirliliğine duyarlı, yeniliğe ve değişime açık, üreten, teknolojiyi iyi kullanan,

kendi hakkını kendi yaratan ve denetleyen, araştıran, soran, sorgulayan, eleştirel düşünen,

ulus bilincine olduğu kadar evrenselliğe saygı duyan, bilgi, beceri,

davranış ve tutumları ile fark edilen bireyler yetiştirerek,

ülkemizin nitelikli insan kaynağının oluşturulmasında katkısı olan

ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınmış bir okul olmak.

 

VİZYONUMUZ

Ulusal ve evrensel değerler temelinde,

sorgulamaya dayalı ezbersiz eğitim ile edindiği bilgiyi tutum,

davranış ve beceriye dönüştürmüş bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

Top