Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık çalışmaları eğitim-öğretim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası ve bütünleyicisidir. Bu nedenle okulumuzda bu çalışmalar diğer eğitim çalışmaları ile birlikte planlanır.

Psikolojik Danışmanlık çalışmalarında amacımız; öğrencilerimizi tanımak, onları içinde bulundukları okul ve yaşadıkları toplum hakkında bilgilendirmek, bireysel yardım görmelerini sağlamak, kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini fark etmelerine yardımcı olmaktır. Rehberlik çalışmalarımız bireyin kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı, gizlilik, güven, bireyin değerliliği ve gönüllülük ilkelerine dayanır. Öğrencilerimizin karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmaları, kendilerine uygun seçimler yapmaları ve doğru kararlar verebilmelerinde destek vererek yardımcı olunur.

Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

Kişisel Rehberlik

 • Okula yeni başlayan öğrencilere eğitim yılı başında, okulu, kurallarını, işleyişini tanıtmak, okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere öğrencilere oryantasyon çalışmaları yapmak,
 • Öğrencilerin kendilerini, meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterler uygulamak,
 • Öğrencilerimizin içinde bulundukları durumları sağlıklı değerlendirmelerini sağlamaya çalışılmak,
 • Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olunmak,
 • Kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize psikolojik destek vermek,
 • Ergenlikte yaşanan sorunlar ve çatışmalar gibi rehberliğe ihtiyaç duydukları her alanda öğrencilerimizin yanında olup, gerekli profesyonel yönlendirmeleri yapmak.

Mesleki Rehberlik

Tüm lise öğrencilerimize yönelik kariyer planlama, hedef belirleme, meslekler hakkında bilgilendirme, üniversite tercihlerinde doğru yönlendirme yapabilmek amacıyla mesleki rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar;

 • Meslekleri, yükseköğretim programlarını ve üniversiteleri tanıtma çalışmaları
 • Alana yönlendirme çalışmaları
 • Kariyer Günleri çalışmaları
 • Üniversite Gezileri
 • Meslek Envanteri uygulama çalışmaları
 • Tercih danışmanlığı gibi çalışmalar yapmak.
 • Tüm öğrencilerimize sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirme, sınav kaygısı ile baş etme, hedef ve motivasyona yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.
 • Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını arttırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri
 • Haftalık takibe dayalı Ders Çalışma Programı çalışmaları
 • Verimli ders çalışma yöntemleri
 • Sınava yönelik uygun yöntem geliştirilme çalışmaları
 • Zaman Yönetimi çalışmaları
 • Başarıyı engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek vermek

Bu çalışmalar; öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’ne başvurmaları yoluyla; Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Test ve envanter ve seminer uygulamaları

Öğrenci tanıma çalışmaları kapsamında ;

Öğrenci tanıma formu
Problem tarama envanteri
Sınav kaygısı ölçeği
Başarısızlık nedenleri anketi
Dikkat testi
Umutsuzluk testi
Kopya çekme nedenleri
Okula geç gelme/gelmeme nedenleri vb çalışmalar uygulanmaktadır.
TYT ve AYT ile ilgili bilgilendirme semineri
Test çözme teknikleri semineri
Verimli ders çalışma teknikleri semineri
Gençlerin sorunları ve sorunlarla başa çıkabilme yöntemleri semineri
Meslek tanıtım dersleri
Ergenlik ve ergenlikte yaşanan sorunlar semineri
Sınav kaygısıyla başa çıkabilme semineri
Öfke ile baş etme becerileri semineri
Mezun söyleşileri

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

 • Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler,
 • Her dönemin başında Sınıf İçi Veli Toplantılarımızı ve yine her dönemde bir kez olmak üzere Genel Veli Toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunların dışında da web sayfamızda öğretmen ve idarecilerimizin veli görüşme saatlerini yayınlıyor ve bu saatlerde velilerimizle bire bir görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz.

.
Her yıl okulumuzda velilerimize yönelik olarak;

 • Aile içi iletişim
 • Ergenlikte yaşanan sorunlar
 • Anne – baba modelleri
 • TYT ve AYT ye hazırlanırken izlenecek yollar

konulu seminerler Akademik takvimde belirtilen zamanlarda verilmektedir

Öğretmenlerimize Yönelik Yapılan Çalışmalar

 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği,
 • Bilgilendirme çalışmaları, eğitimler
 • Rehber öğretmen, sorumlu olduğu sınıflardaki  tüm öğretmenler ile belirlenen zaman aralıklarında bir araya gelir. Öğretmenlerin sorumlu oldukları öğrenciler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunur, gerekli durumlarda destekleyici öneriler verir. Akademik takvimde belirtilen zamanlarda Öğretmen Seminerleri çalışmalarıyla öğretmenlere hizmet verir.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Eğitim-öğretim, öğrenciye aktarılması gereken bilgi ve becerilerin belli bir program dahilinde ne düzeyde kazandırıldığının ölçülüp değerlendirildiği; ölçme sonucunda varsa iyileştirmelerin yapıldığı planlı bir süreç yönetimi eğitim öğretimin başarısında önemli bir yere sahiptir.

Ölçme; belirli bir dönemde ulaşılması beklenen hedeflere ulaşma düzeylerini belirlemeye ve uyguladığımız programların etkililiğini görme, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

 

 

 

Top