Öğrenci Kulüpleri

2018-2019 DÖNEMİ ÖZEL KAYABAŞI ANADOLU LİSESİ KULÜP ÇALIŞMALARI

Kayabaşı Temel Lisesi olarak Atatürk ilkelerine bağlı, akademik yönleri güçlü öğrenciler yetiştirme hedeflerimizin yanında, sosyal açıdan da gelişmiş, ülkelerinin ve kendilerinin farkında olan ve 21. yüzyıl becerilerini kazanmaya odaklı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Her eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimiz Bilim, Spor, Sanat dalında ödüller almayı hedeflemekte, Sosyal Sorumluluk projelerine katılmaktadırlar. Bu çalışmaların birçoğu da kulüp çalışmalarımız çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Öğrencilerimiz sosyal etkinlikler faaliyetlerine katılarak liderlik becerilerini geliştirirler, kişiliklerinin daha iyi oluşmasını sağlarlar, grup içinde çalışmayı öğrenirler ve kendilerini daha iyi ifade etme şansını yakalarlar.

Öğrenci kulüpleri, yaşamın provasıdır.  Bu nedenle de okulumuzda uyguladığımız kulüp etkinliklerine çok önem veriyoruz.

Okulumuz, kulüp etkinlik programlarını mümkün olduğunca zengin tutarak; çocuklarınızla çok keyifli ve faydalı bir yıl geçirmeyi hedeflemektedirler.

Kulüp etkinlikleri, öğrencilerimize yeni beceriler, fikirler, deneyimler kazanmasını sağlamanın yanı sıra;  sorumluluk ve özgüven duygularının gelişmesini de sağlayacak, gelecekte çok iyi bir mesleğe sahip olabilmeleri için rehberlik edecek etkinliklerdir.

 

Kulüpler ve Çalışma Esasları

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılacağı toplantıda kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre de yer verilen öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına karar verilir.

 

Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları

Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;

a) Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır.

 b) Okul yönetimi, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar. Öğrenci,  önerilen bu kulüplerin içinden 2 tercih yapar. Kulüp seçimlerinde öğrenci ilgili olduğu kulübü tercih etmeye özen göstermelidir. Arkadaş grubunun etkisi ya da aile etkisi ile yapılan kulüp seçimlerinde öğrenci mutsuz ve verimsiz olabilmektedir. 

c) Okul yönetimi, öğrencilerin tercih, ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.

d) Dönem başında belirlenen kulüp çalışması, dönem sonuna kadar değiştirilemez.

e) 12.Sınıflar YKS grubu olduğundan kulüp çalışmalarına katılmazlar.

f) Kulüp çalışmaları yaklaşık olarak okul açıldıktan 2-3 hafta sonra başlar ve okul bitiminden bir hafta önce sona erer.

 

Kulüp Rehber Öğretmenlerinin Görevleri:

a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları 

hakkında öğrencileri  bilgilendirir.

b) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.

c) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.

d) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.

e) Her ayın son Cuma günü kulüp çalışmalarının raporunu yoklamaları da ekleyerek sorumlu kurucuya iletir.

f) Çalışma Takviminde belirlenen gün ve saatte Kulüp Toplantılarında hazır bulunur.

 

Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri:

a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için Kulüp Rehber  öğretmenine verir.

b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını Kulüp Rehber öğretmenine bildirir.

c) Yapılan çalışmalar hakkında  kulüp rehber öğretmenini bilgilendirir.

d) Kulüp üyelerinin Kulüp saatlerinde ve bu saat yetmiyorsa belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.

e) Yapılan her kulüp çalışmasında tarih ve saat belirterek yoklama alır ve bu yoklamayı kulüp rehber  öğretmenine iletir.

f) Kulüp Çalışmalarını  okulun kulüplerle ilgili sosyal medya hesabında paylaşır.

Öğrencilerin Görevleri:

a) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar ve kulüp çalışmalarında aktif olarak yer alırlar.

b) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.

c) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, kulüp rehber öğretmenine bildirir.

 

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL KAYABAŞI ANADOLU LİSESİ KULÜPLERİ


Bilimsel Kulüpler

       · Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü

  • Zeka Oyunları Kulübü
  • Enerji Verimliliği Kulübü

Sosyal- Kültürel Kulüpler

  • Kültür ve Edebiyat Kulübü
  • Mezuniyet Kulübü
  • Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü
  • Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Çocuk Esirgeme Kulübü
  • Örnek ve Öncü Şahsiyetler Kulübü

Sportif Kulüpler

        · Spor Kulübü

 

 

 

Top