Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Aydın Özel Kayabaşı Dershanesi Üniversite sınavlarına hazırlık amacıyla 2008'de kuruldu. 7 yıl dershane olarak hizmet verdikten sonra 2015 de dershanelerin özel okula dönüştürülme süreciyle birlikte Aydın Özel Kayabaşı Temel Lisesi'ne dönüşmüştür. Kurulduğu günden beri eğitimde mükemmelliği hedeflemiş ve Atatürk İlke ve İnkilaplarını kendine rehber edinmiştir. Günümüzde Kayabaşı Temel Lisesi, farklı alanlarda sosyal ve kültürel roller üstlenen vatandaşlar ve liderler olarak işlev yapacak, azimli, beceri ve kavrayış sahibi gençler mezun etmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Özel Kayabaşı Temel Lisesi, yetenekli ve istekli öğrencilerin yüksek bir akademik düzeyi hedeflemesine, İngilizce ve Türkçe dillerinde akıcılık kazanıp bu dilleri iyi öğrenmesine olanak verecek bir akademik programı benimsemiştir.

Programın hedefi öğrencilerin açıkça, içten ve yapıcı biçimde iletişimde bulunma istek ve yeteneğini geliştirebilmek ve geniş bir uluslararası görüşü benimsemelerini sağlamaktır. Öğrenciler hayatları boyunca öğrenmeyi sürdürmeye, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye ve 21.yüzyılda başarılı olabilmek için hayati bazı bilgileri öğrenmeye özendirilme, ders içinde ve derslerin ötesinde, öğrencilerine dürüstlüğe değer vermeyi, demokratik özgürlüğün sorumluluk bilincine bağlı olduğunu ve diğer kişilerin gereksinimlerine, haklarına  duyarlı ve saygılı olmalarını öğretmektedir.

Akademik ve müfredat bağlantılı faaliyetlerle, öğrenciler eğitim ve araştırma, teknoloji, resmi konular, sosyal hizmetler, ticaret ve sanat dalları gibi konularda topluma katkıda bulunmalarına olanak verecek bireysel ilgi ve becerileri geliştirirler.Yüksek standartlar ve kaliteli öğretim ilkelerini benimseyen Özel Kayabaşı Temel Lisesi, üstün bir eğitim sağlayarak Türkiye'ye hizmet etmeyi hedeflemektedir.Özel Kayabaşı Temel Lisesi, öğrencilerin okulda her alanda ciddî çalışmalarını, doğruluk ilkelerine uygun davranmalarını, özgürlüklerin gerektirdiği sorumlulukları üstlenmelerini bekler. Okulumuzun öğrencileri toplumda liderlik yapacak, topluma katkıda bulunacak bireyler olmaya hazırlar. Öğrencilerin ana dillerine ve İngilizceye vakıf, farklı kültürlere açık, başkalarına karşı hoşgörülü ve saygılı olmalarını hedefler.Özel Kayabaşı Temel Lisesi matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimlerin yanısıra ders dışı etkinlikleri de kapsayan bir müfredat programı sunar

Top