Değerlerimiz

Kayabaşı vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için izleyeceği stratejilerini belirlerken Kayabaşı öğrencilerinin, öğretmenlerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve mezunlarının uyacağı kurumsal değerlerini de tanımlar.

Bu değerler :

 1. Her Kayabaşı’lı Dünya Vatandaşı olma vizyonundan hareketle cumhuriyetin  temel kazanımlarını benimser.
 2. Her Kayabaşı’lı Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıdır.
 3. Her Kayabaşı’lı tüm faaliyet ve çabalarımızın odak noktasının öğrencilerimiz olduğunu bilir.
 4. Her Kayabaşı’lı bilimin gerekliliklerine inanır, sorunlara rasyonel çözümler üretmeye çalışır.
 5. Her Kayabaşı’lı Çağdaş Eğitim yöntemlerini ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olmayı kolaylaştırmak amacıyla eğitimin her aşamasında ulusal ve uluslararası iş birliğini önemser.
 6. Her Kayabaşı’lı öğrencinin kişiliğine, zihinsel ve bedensel yeteneklerine, duygu, düşünce ve değerlerine eşit derecede önem verir ve mümkün olduğunca geliştirilmesine çabalar.
 7. Her Kayabaşı'lı “Bilim ve akıl”ı eğitim öğretimde merkeze koyar. Bu doğrultuda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izler, bunlardan yararlanmak önceliğidir.
 8. Her Kayabaşı’lı birden fazla dil öğrenerek farklı kültürlerden daha fazla yararlanabileceği düşüncesini benimser.
 9. Her Kayabaşı’lı ders içindeki ve dışındaki çalışmaları ile elde ettiği başarılarıyla kendini, toplumu ve KAL mensuplarını yüceltir. 
 10. Her Kayabaşı’lı ortak değerlerimizi ve davranışlarımızı bilir, benimser ve bunların hayata geçmesi için gayret gösterir.
 11. Her Kayabaşı’lı, KAL kampüsünü evi gibi görür, temiz tutar ve korur.
 12. Her Kayabaşı’lı çözüm odaklıdır.
 13. Her Kayabaşı’lı “BİZ MERKEZLİ” düşünmenin gücünü bilir.
 14. Her Kayabaşı’lı çevresine saygı gösterir.
 15. Her Kayabaşı’lı mezun olduğu okulunu kollar ve gözetir.
 16. Her Kayabaşı’lı, KAL mensuplarının ve yardıma ihtiyacı olanların hakkını korur.
 17. Her Kayabaşı’lı başta kendine ve çevresine güvenir.
 18. Her Kayabaşı’lı okulumuzdaki tüm öğrencilerimizin başarılı olabileceğine inanır.
 19. Her Kayabaşılı başarıya giden yolda rekabet etmesini bilir.
 20. Her Kayabaşı’lı etik değerlere bağlı kalarak her zaman elinden gelenin en iyisini gerçekleştirir.
 21. Her Kayabaşı’lı dürüst, insani ilişkilerine özen gösteren, milli ve manevi değerleri benimseyen, dayanışma ruhu ile hareket eder.
 22. Her Kayabaşı’lı  birbirine ve çevresine her zaman nezaket kurallarına uygun davranır ve hitap eder.
 23. Her Kayabaşılı başkalarının hakkının başladığı yerde kendi özgürlüğünün bittiğini bilir ve başkalarının haklarına saygı gösterir.
 24. Her Kayabaşı'lı kurumla ilgili her görevi önemseyerek görevlerini ertelemeden, mazeret üretmeden ve mutlaka zamanında yapmayı hedefleyerek çalışır.
 25. Her Kayabaşı'lı her bir bireyin özgün ve saygın bir değer olduğuna inanır. Kişiler aralarındaki ilişkileri bu inancın gerektirdiği saygı ve güven çerçevesinde sağlamaya çalışır.

 

 

Top