Kütüphanemiz

Okul kütüphanesi kurumun entellektüel kalbidir, vazgeçilmez bir parçasıdır.
Öğrencilerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve velilerin ortak öğrenim, çalışma ve üretim alanıdır. Kurumun ve bulunduğu bölgenin olduğu kadar tüm ülke değerlerinin ve kültürünün yaşam ve arşiv alanıdır.
Kayabaşı Anadolu Lisesi Kütüphanesi'de okulumuzun çok önemsediğimiz yaşam alanlarından birisidir. Üye olmak koşulu ile ödünç kitap almak isteyen tüm Aydın halkına açıktır. Kütüphanemizde bulunan kitapların listesi internet sitemizde mevcuttur...

   

Okulumuzun kütüphanesi, 2. katta yer almaktadır. Oldukça geniş bir salona sahiptir. Yaklaşık 80 kişilik bir grup rahatlıkla aynı anda okumalarını yapabilir.

Kütüphanemizde kitap ve süreli yayınlar bulunacaktır.

Kütüphanemizdeki bütün yayınlar konularına göre (Dewey Onlu Sınıflama Sistemi) ayrılır, numaralandırılır ve açık raf sistemine göre yerleştirilir. Okuyucular aradığı kitabı konusuna göre raflara yönelip kolaylıkla bulabilirler. Ayrıca bu sistemde aradığı konuyla ilgili çeşitli eserleri bir arada görülebilecektir.

Kütüphanemizdeki yayınlar bilgisayar ortamında kayıtlıdır. Her eser bütün bibliyografik unsurlarıyla bilgisayarda kayıtlıdır. (Kitap adı, yazar adı, çevirmeni, yayınevi, basım tarihi, konu başlığı, sınıflama numarası, demirbaş numarası.)

 

   

KAL Kütüphanesi Kuralları

 1. Kütüphane içinde, su haricinde yiyecek ve içecek bulundurulmasına izin verilmez.
 2. Kütüphane içinde cep telefonu kullanılmaz, kütüphaneye girmeden önce cep telefonları kapatılmalıdır.
 3. Kütüphane içinde yüksek sesle konuşulmaz, diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz.
 4. Kütüphane içinde grup çalışması yapılmaz,
 5. Kullanılan materyaller raflara yerleştirilmemeli, masalarda bırakılmalıdır.
 6. Kütüphanede yapılan bütün kullanıcı işlemleri için kullanıcı kütüphane personeline öğrenci kimliğini göstermelidir.
 7. Kullanıcılar kütüphane personelinin uyarıları doğrultusunda hareket etmek zorundadırlar.
 8. Kullanıcılar herhangi bir materyalin tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar.
 9. Kullanıcılar kütüphanede bulunan bilgisayarlardaki programları kopyalayamazlar.
 10. Kullanıcıların kütüphanede ki bilgisayarı kullanmaları yasaktır.
 11. Kullanıcılar kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamazlar ve kütüphane içindeki araç ve malzemelerin yerlerini değiştiremezler.
 12. Kütüphane personelinin gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıların çanta vb. eşyalarını kontrol etme yetkisi vardır.
 13. Kullanıcıların özel eşyalarının kütüphanede kaybolması ya da çalınması durumunda kütüphane sorumluluk kabul etmez.
 14. Kayabaşı Anadolu Lisesi’nden mezun olma veya ilişiğini kesme durumunda olan bütün üye kullanıcılar Öğrenci İşleri tarafından verilen " İlişik Kesme Belgesi " nin ilgili kısımlarını, üzerlerinde ödünç alınmış materyal ve kütüphane cezası olmadığına dair Kütüphane Müdürlüğüne onaylatmakla yükümlüdür.
 15. Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane Müdürlüğünce yeniden düzenlenebilir.
 16. Bu ilkelere uymayanlar, güçlük çıkaranlar, aldıkları materyali veya kütüphane bina ve araçlarını tahrip edenler, kütüphaneden izinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler, kütüphane personelinin görev yapmasını engelleyenler, disiplini ve huzuru bozanların Kayabaşı Anadolu Lisesi Kütüphanesinden yararlanma hakları kaldırılabilir. Ayrıca disiplin yönetmelikleri hükümleri saklıdır.

 

   

 

Ödünç verme ve iade işlemlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır :

 1. Kütüphaneden Yararlanma: Kütüphanemizden okulumuz mensubu öğrenci, akademik ve idari personel ile , destek personelden üye olanlar yararlanabilir.
 2. Ödünç alma işlemi sırasında mutlaka kimlik kartı veya Kütüphane tarafından verilen üye kartlarını gösterilmelidir. Başkasının kartı ile ödünç alma işlemi yapılmaz.
 3. İşlem yapılmadan hiçbir kütüphane materyali ödünç verilmez.
 4. Zamanında iade edilmeyen materyaller için gecikme cezası günlük 1 TL dir.
 5. Ödünç almış olduğu materyali geciktirmiş olan kullanıcılara, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası tutarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka materyal ödünç verilemez.
 6. Genel koleksiyonda yer alan kitaplar, başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde 2 kez uzatılabilir.
 7. Kütüphaneden ödünç alınan herhangi bir materyal zamanında iade edilmeyip, üzerinden bir aydan fazla zaman geçerse kayıp işlemi yapılır.
 8. Kitap, ciltli dergi veya kitap dışı materyalin kaybedilmesi halinde, kişi kaybettiği meteryalin aynısını veya başka bir baskısını getirmek zorundadır.
 9. Akademik ve idari personele ait ödenmeyen para cezaları aylık ücretlerinden tahsil edilir.
 10. Kullanıcılar, kütüphaneden başkası adına kitap alamaz, aldığı kitabı bir başkasına ödünç veremez.

Üye olmak için gerekenler şunlardır:

 • Kimlik kartı: nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi belgelerden bir tanesi
 • Öğrenci kartı ya da öğrenci belgesi: öğrenci üyelerin ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Üyelik formu: eksiksiz doldurulmalı
 • Adres bilgileri: Ev adresi gereklidir
 • 1 fotoğraf
 • Üyelik bedeli: yıllık 50.-TL.

Kütüphanemizdeki Tüm Kitapların Listesini Görmek için Tıklayınız

 

 

Top