Bilgisayar Bilimleri Eğitimi

Bilgisayar Bilimi dersi ile amaçlanan bilgisayarı ve bilgisayar biliminin pratiklerini öğrencilerimiz problem çözme ve üretim aracı olarak görmeye başlamasıdır.  Kendi seviyelerine uygun kodlama araçlarını kullanarak ürünler çıkarmaları sağlanır.

   

Bilgisayar bilimi derslerinde diğer derslerle ilişki kurularak öğrencilerimiz sosyal bilimler, fen bilimleri, resim, müzik ile ilgili kodlama aktiviteleri yapmaya başlarlar. Bu sayede ürün geliştirirken bilgisayar biliminin farklı alanlardaki uygulamalarını görme şansı elde ederler. Ayrıca bu seviyede bilgisayar programlamanın değişken, sabit, döngü, şart yapıları gibi temel kavramlarla da karşılaşırlar.   

   

Bu seviyeye gelince artık öğrencilerimiz gerçek hayatta kullanılan programlama dillerinden Phyton öğrenmeye ve uygulamalar geliştirmeye başlarlar. Özellikle açık kaynak kod ve bu platformdaki yazılımların kullanılması teşvik edilir. Bir bilgisayar programını ya da telefon uygulamasını geliştirmeden önce kullanıcıların kim olacağı, ihtiyaçların neler olduğu, kullanıcı kaynakları, uygulamanın modellemesi, algoritmasının tasarımı ve ürünün test edilmesi gibi tasarım ve değerlendirme aşamalarını planlamayı da öğrenirler.

 

Top